Машти наумни

1.000,00 рсд

Радован Гајић

Опис

Заједничко издање Алетее, Културно-просветне заједнице
Србије и Српске националне академије у Канади, а поводом
40-годишњице Српске националне академије у Канади – СНА
Торонто – с обзиром на то да је највећи број забелешки у овој
књизи везан за активности уметника – или је поводом догађа-
ња – у Галерији СНА.